Mogelijk woonvorm voor kinderen met handicap in Kerkplein Zes in Grijpskerk

Grijpskerk - Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking ijveren voor een woonvorm voor deze doelgroep in het huidige pand van Kerkplein Zes in Grijpskerk.

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden steunt het initiatief. Zij vreest verpaupering van het pand van Kerkplein Zes als de culturele verenigingen en peuterspeelzaal die ervan gebruikmaken binnenkort verhuizen naar het toekomstige multifunctioneel centrum De Nieuwe Wierde. Eerder was het pand in gebruik als openbare school.

Negen bewoners

De ouders die het initiatief hebben genomen, achten het haalbaar om negen kinderen met een verstandelijke beperking te huisvesten in Kerkplein Zes. Zij hebben contact opgenomen met wooncorporatie Wold & Waard. De corporatie staat volgens de ouders niet onwelwillend tegenover het plan het pand voor een symbolisch bedrag over te nemen van de gemeente Westerkwartier. Vervolgens moet nog een zorgaanbieder worden gevonden die de exploitatie op zich neemt.

Wethouder: Er is behoefte

Ook wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie, welzijn) reageerde maandag positief op dit nieuwe initiatief. ,,Aan woongroepen als deze is behoefte. We gaan met alle partijen in overleg.’’