Week van de Alfabetisering in Bibliotheek Leek

Tijdens de Week van de Alfabetisering, vorige week organiseerde het Taalhuis Leek op 13 september een Taalcafé in de bibliotheek Leek. Het Taalhuis is er voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier oefenen met de Nederlandse taal.

Er was een grote opkomst bij het Taalcafé met meer dan dertig bezoekers. Er was een gezellige sfeer. Het thema van de Week van de Alfabetisering was dit jaar ‘DURF’ en ‘TROTS’. Dit waren ook de thema’s in het Taalcafé en een aantal bezoekers durfden te vertellen over iets waar zij trots op zijn. Er was veel aandacht voor de verhalen die verteld werden. Daarna werden er een paar letter- en taalspelletjes gespeeld, waar iedereen enthousiast aan meedeed.

Digitale vaardigheden

In iedere gemeente in Groningen is er een Taalhuis in de bibliotheek. Daar kan men terecht voor hulp bij taal, rekenen of digitale vaardigheden. In het Taalcafé kan men op een laagdrempelige manier oefenen in het spreken van de Nederlandse taal.

In de gemeente Westerkwartier kunnen mensen contact opnemen met de Taalhuizen of bibliotheken voor begeleiding bij het verbeteren van de Nederlandse taal. In heel Westerkwartier zijn vrijwilligers actief die deze mensen hierbij ondersteunen. Het Taalhuis richt zich op mensen die bijvoorbeeld brieven van de gemeente of woningcorporaties niet goed kunnen lezen, hun kleinkinderen graag willen voorlezen of moeite hebben met solliciteren.