Boogjes metselen in de kerk van Fransum

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) organiseert voor zondag 29 september in de kerk van Fransum een cursus ‘Gewelven voor dummies’: boogjes metselen voor beginners. Iedereen is tussen 13.00 en 16.00 uur welkom in de kerk aan de Fransumerweg 4, waar men onder leiding van een bouwkundige van de SOGK aan het werk kan.

Deze workshop ‘boogjes metselen’ wordt gehouden in het kader van de expositie ‘Van klei tot klooster – de bouwkunst van de Cisterciënzers’ in Kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard. Deze expositie is nog te zien tot 1 november.

Het kerkje van Fransum is niet voor niets als locatie gekozen. Dit eenzaam gelegen kerkje is gebouwd door de Cisterciënzer monniken van Aduard. Aanvankelijk met een romaans schip met drie traveeën. De wierde is nooit bebouwd; het was eigen terrein van de monniken. Er liepen tot voor kort smalle kerkpaden naar de nabijgelegen boerderijen, deels voormalige voorwerken van het klooster.

Boogconstructies – hoe zit dat dan?

Een boogconstructie is een overspanning in een gebogen vorm, die een vrije constructie oplevert tussen twee steunpunten. In de bouwkunde wordt een boog veel toegepast, omdat het van nature een sterke constructie vormt. In het verleden was een boogconstructie vaak de enige manier om grote ruimten te overspannen, en er vervolgens weer bovenop te bouwen. Pas sinds de uitvinding van de boog als draagconstructie konden gebouwen als kathedralen worden gebouwd.