Niet op een bouwplaats maar in de kerk van Fransum: boogjes metselen voor beginners

De kerk van Fransum vormt zondag 29 september het decor voor de workshop ‘Gewelven voor dummies: boogjes metselen voor beginners’. Deelnemers gaan hierin onder leiding van een bouwkundige aan de slag.

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft deze workshop georganiseerd in het kader van de expositie ‘Van klei tot klooster – de bouwkunst van de Cisterciënzers’ in kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard.

Introductie van baksteen

De Cisterciënzers introduceerden rond 1200 de baksteen. Een ware bouwexplosie was het gevolg: in de honderd jaar na deze introductie werden in het Groninger land ruim honderd kerken gebouwd.

Het kerkje van Fransum is een van de kerken die is gebouwd door de cisterciënzermonniken van Aduard.

Boogconstructies

Een boogconstructie is een overspanning in een gebogen vorm, die een vrije constructie oplevert tussen twee steunpunten. In het verleden was een boogconstructie vaak de enige manier om grote ruimten te overspannen, en er vervolgens weer bovenop te bouwen.

Pas sinds de uitvinding van de boog als draagconstructie konden gebouwen als kathedralen worden gebouwd. Romaanse bogen - de meeste de Groninger kerken zijn gebouwd in de laat-romaanse stijl - zijn cirkelvormig. In Europa worden deze bogen behalve in kerken ook veel aangetroffen in bruggen. In de gotiek werden spitsbogen toegepast.

De workshop ‘Gewelven voor dummies’: boogjes metselen voor beginners’ duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis.