Westerkwartiertje: 'Poppetjes wisselen maar de boodschap niet'

WESTERKWARTIER Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en de oude gemeente Ezinge vormen sinds dit jaar de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de nieuwe gemeente op de voet. Deze week: raadslid Mattheus Gorter (52) die Tanja Haseloop opvolgt als fractievoorzitter van de VVD.

Hoe lang draait u mee in de politiek?

,,Ik ben negen jaar raadslid geweest in Grootegast. Dat collega Haseloop vertrekt, was vooraf niet te voorzien. De kans om haar te mogen opvolgen grijp ik met beide handen aan. Natuurlijk wisten we dat Haseloop de ambitie had om ergens burgemeester te worden. Dat zij hiermee kiezersbedrog zou plegen, vind ik onzin. Tanja heeft zich altijd voor de volle procent ingezet voor het politiek-bestuur.''

U loopt minder te koop loopt met uw ambities?

,,Dat klopt. Als er in de toekomst ooit een beroep op mij zou worden gedaan om wethouder te worden denk ik dat ik wel ja zeg. Maar solliciteren als burgemeester doe ik niet. Ik heb hier in Oldekerk met mijn zwager altijd nog een boerderij met 180 melkkoeien te runnen. Naast het raadslidmaatschap heb ik meer bestuurlijke functies uitgeoefend, zoals bij de LTO. Ik ben meer bestuurder dan politicus.''

Hoe ziet u de toekomst voor uw partij in het Westerkwartier?

,,Door de interne problemen zijn wij er als VVD bij de raadsverkiezingen met drie zetels wat bekaaid afgekomen. Ik zie het als mijn taak om de VVD op een goeie manier te profileren voor de volgende raadsverkiezingen. Vier a vijf zetels voor de VVD moeten mogelijk zijn.''

Wat verandert er onder uw bewind?

,,Als VVD zullen we ons geluid blijven laten horen: positief liberaal. De poppetjes wisselen, maar de liberale boodschap blijft dezelfde.''

Wat betekent dat concreet?

,,Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de financien. Afgezet tegen huiseigenaren is de belastingdruk voor ondernemers in het Westerkwartier hoog. Wij dringen aan op een meer evenredige verhouding. Dat is in het belang van het vestigingsklimaat voor ondernemers.''

Volgens uw collega-raadslid Harm Beute is de nieuwe gemeente een grote chaos.

,,Ik ken Harm al heel lang. Hij is trouwens mijn loonwerker. Ik vond zijn kritiek niet terecht. Komt bij dat hij zijn eigen college te kak zette. Natuurlijk is de nieuwe gemeente nog zoekende. Maar laatst had ik op mijn eigen bedrijf een vergunning nodig. Dat verliep allemaal heel vlotjes.''