Wethouder Westra opent Open Monumentendag Westerkwartier in café Otter

Tot grote vreugde van de stichting Open Monumentendag Westerkwartier, die na de herindeling de organisatie voor haar rekening neemt, hebben zich meer dan vijftig monumenten aangemeld, die hun deuren wijd open zetten voor het publiek.

Elk jaar zitten er naast de relatief bekende monumenten ook enige ‘verborgen’ schatten tussen. Dit jaar verdient het voormalige café Otter extra aandacht. Op de zuidoosthoek van de brug in Enumatil staat het Rijksmonument. Het voormalige café Otter. Het gebouw is een Rijksmonument geworden vanwege het bijzondere interieur dat er is gehuisvest. Hier verzorgt wethouder Wedstra de Monumentendag officieel.

Door de situering aan een kruispunt van landwegen (weg langs het Hoendiep, Westerdijk/Dorpsstraat) en een waterweg (Hoendiep) en de aanwezigheid van de aangebouwde winkel met garage, had het gebouw lange tijd een belangrijke functie voor de lokale bevolking en de passerende schippers.

Het café-interieur is van cultuurhistorisch belang als een bijzonder voorbeeld van een typologische ontwikkeling. Het heeft zeldzaamheidswaarde omdat het één van de weinige nog bewaard gebleven café-interieurs uit het begin van de twintigste eeuw in Nederland is. Het is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid.