Basisschool Het Veenpluis in Zevenhuizen vervangt directeur na conflict met leerkrachten

Openbare basisschool Het Veenpluis in Zevenhuizen begint maandag aan het nieuwe schooljaar zónder de in opspraak geraakte Maria Luimstra aan het roer. De directeur wordt vervangen door Geert van Dijken.

Dat blijkt uit een brief die in het bezit is van . De brief is vrijdag verstuurd aan alle ouders. Er staat verder in dat Luimstra zich vorige week ziek meldde, nadat zij onlangs in opspraak raakte.

Begin augustus werd bekend dat acht van de twaalf docenten van de 110 leerlingen tellende openbare school het vertrouwen in de directeur hadden opgezegd. Zij beklaagden zich al maanden over een slechte sfeer op Het Veenpluis.

Onvoldoende draagvlak opgebouwd

Uit een onderzoek dat de overkoepelende scholenstichting Quadraten vervolgens instelde naar de werkprocessen en de wijze van lesgeven op de school, bleek dat Luimstra er niet in was geslaagd om voldoende draagvlak op te bouwen onder haar collega’s.

Vlak voor de zomervakantie begon Quadraten daarom gesprekken te voeren met de acht leerkrachten die haar vertrek eisten. Die weigerden volgens stichtingsbestuurder Gerrit Rotman echter iedere vorm van bemiddeling.

Niet lang daarna zegde ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad het vertrouwen in Luimstra op, die sinds een jaar het directeurschap op Het Veenhuis vervulde.

Luimstra: betreurenswaardige beslissing

Vrijdag vond een vergadering plaats met alle personeelsleden. Daar is Geert van Dijken voorgedragen als vervangend directeur. Een dag eerder is besloten op 29 augustus een ouderavond te organiseren waar verdere uitleg wordt gegeven.

Luimstra laat weten de gang van zaken te betreuren, maar op dit moment verder geen commentaar te willen geven. Het is niet bekend of ze juridisch bezwaar maakt tegen het besluit om Van Dijken op haar positie te zetten.

Hoop op de juiste keuze

VVD-raadslid Mattheus Gorter uitte onlangs zijn zorgen over de kwestie. De maatschappelijke onrust in Zevenhuizen onder de ouders en verzorgers van jonge kinderen zou zo groot zijn dat de gemeente volgens hem een taak had om in te grijpen.

Hij stelde schriftelijke vragen aan het college van B en W en zinspeelde daarin op bemiddeling tussen beide partijen. Daarop heeft wethouder Elly Pastoor een paar gesprekken met het bestuur gevoerd, waar zij verder niet op wenst in te gaan.

Zowel Gorter als Pastoor geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs niet moet lijden onder de situatie. „Ik heb de indruk dat iedereen het daar wel over eens is”, aldus Pastoor. Gorter: „Dit is uiteindelijk besloten, ik hoop dat het de juiste keuze is.”