Achterkleindochter Lambertus Hardenberg geeft lezing over de rijtuigschilder

De achterkleindochter van de fameuze rijtuigschilder Lambertus Hardenberg geeft op zondag 8 september een lezing over zijn leven en werk in de Ridderzaal van de Borg in Leek. Noor Hardenberg richtte als gastconservator van onze jubileumtentoonstelling een speciaal kabinet in met tekeningen van Lambertus Hardenberg..

In de collectie van het Nationaal Rijtuigmuseum bevindt zich een fraai kunstwerk dat naar alle waarschijnlijkheid een eerste ontwerp is van het wapen van het Nederlandse Koninkrijk onder de 19 eeuwse dynastie van de Oranjes. Zo’n rijkswapen is het officiële heraldische schild of kenmerk van een staat.

Over Lambertus Hardenberg

Hardenberg (1744-1821) werd geboren in Leeuwarden, waar zijn vader werkte aan het stadhouderlijk hof. Door een ongeval kwam vader Sjouke echter te overlijden en de jonge Lambertus kwam onder de hoede van en kreeg een opvoeding aan het Stadhouderlijk Hof.

Op 26-jarige leeftijd werd hij naar Parijs gestuurd om het vak van rijtuigschilder te leren en zich eveneens te bekwamen in het ontwerpen ervan. Na terugkomst in Nederland vestigde Hardenberg zich in Den Haag en werkte daar jarenlang als ontwerper en schilder van rijtuigen voor de vorstenhuizen en de hoge adel. Van zijn hand zijn nog een honderdtal schetsen en ontwerpen bewaard gebleven, die zich nu alle in het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek bevinden.

De lezing is zondag 8 september aanvang 14.30 uur. Entree 6,50 p.p. incl. bezoek en rondleiding jubileumtentoonstelling ‘Een leven vol rijtuigen’. Met museumkaart gratis!