'Meter worst' voor Poiesz Zevenhuizen.

Dorpsbelangen Vereniging ‘Door Eendracht Sterk’ (DES) Zevenhuizen kent de traditie om jaarlijks een meter worst uit te reiken. Deze worst wordt uitgereikt aan een vereniging, organisatie of individu die een belangrijke bijdrage heeft geleverd of levert aan de leefbaarheid van het dorp in de ruimste zin van het woord.

Dit jaar is tijdens de jaarmarkt van Zevenhuizen deze meter worst met bijbehorende oorkonde uitgereikt aan de bedrijfsleider Benno de Boer van Poiesz Zevenhuizen. Wat zou Zevenhuizen zijn zonder supermarkt? Alleen al deze vraag geeft het antwoord waarom het dorp zeer blij is dat 4 jaar geleden de Poiesz de supermarkt voor het dorp is behouden en zelfs flink heeft verbouwd.

Ook heeft DES gemeend de Stichting MFC een halve meter worst met oorkonde te moeten overhandigen. Dit voor alle inzet die dit bestuur heeft geleverd om een ‘ja’ van de gemeente te krijgen voor het bouwen van het MFC in Zevenhuizen. Het is bedoeld als aanmoediging om door te gaan zodat er over twee jaar daadwerkelijk een MFC is gerealiseerd.