Aandacht voor laaggeletterdheid tijdens de Week van de Alfabetisering

Tijdens de Week van de Alfabetisering, die wordt gehouden van 9 tot en met 15 september besteden gemeenten, bedrijven, bibliotheken en scholen samen met Stichting Lezen en Schrijven in de provincie Groningen extra aandacht aan laaggeletterdheid.

Onder de noemer DURF! zetten zij zich, samen met de doelgroep die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Het streven is dat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.

Er vinden in de Week van de Alfabetisering tal van activiteiten plaats, zoals een taalquiz, een letterlunch en exposities rondom het thema laaggeletterdheid. Speciale aandacht is er voor de bundel ‘Dat redt stoe’, die tijdens de uitreiking van de Taalheldenprijs op donderdag 12 september in het provinciehuis wordt gepresenteerd. ‘Dat redt stoe’ is een bundel met portretten van taalcursisten die in gesprek zijn met bekende Groningers over de thema’s DURF! en TROTS!

Activiteiten

Een greep uit de activiteiten: Maandag 9 september vanaf 10.00 uur is er een expositie in Taalhuis Eemsmond aan de Schoolstraat 22 in Uithuizen; dinsdag 10 september vindt er van 13.00 tot 16.00 uur een kunstmarkt plaats in cultuurhuis De Klinker; woensdag 11 september wordt er van 9.00 tot 13.00 uur informatie over ‘taal voor het leven’verstrekt door Werkplein Ability in de Ubbo aan de J. Manshotplein in Winsum.

Verder is vrijdag 13 september het Taalcafé in Taalhuis Leek, aan de Waezenburglaan 53, van 10.30 tot 12.00 geopend, en is er op zaterdag 14 september van 9.00 tot 15.00 uur de Opa-markt in mfc De Binding in Oude Pekela.