VVD Westerkwartier wil bestrijding Jacobskruiskruid

Raadslid Mattheus Gorter van VVD Westerkwartier heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de snelle opmars van het Jacobskruiskruid in met name de armere gronden ten zuiden van de gemeente.

Gorter, zelf melkveehouder: “Maaisel van borders en bermen wordt veelal afgevoerd. Daardoor verschraalt de grond en kan het Jacobskruiskruid steeds verder oprukken. Maar vergeet niet, dat de plant dodelijk kan zijn voor koeien en paarden.”

In 2005 hebben de voormalige gemeenten in het gebied gezamenlijk een convenant gesloten om de groei van het Jacobskruiskruid te beteugelen. “Ik wil nu van de nieuwe fusiegemeente Westerkwartier weten, of dit convenant nog steeds van kracht is. En wat de nieuwe gemeente denkt te gaan doen aan de ongebreidelde groei. Niet alleen voor de melkveehouders, maar ook voor de paardenhouders”, aldus Gorter.

“Ook via hooi loopt het vee de kans de plant binnen te krijgen. Omdat in het Westerkwartier veel gronden van onder andere Staatsbosbeheer door veehouders en paardenhouders worden beheerd, vormt de verspreiding een steeds groter probleem.”

De felgele plant, giftig voor de meeste zoogdier, is overal enorm in opkomst. Voor veehouders begint dat steeds meer een probleem te worden.