Lezing Indonesche rijtuigen Museum Nienoord

In het kader van het 60-jarige jubileum houdt Museum Nienoord zondag 28 juli om 14.30 uur een lezing over de periode van het restaureren van Indonesische rijtuigen

Arie de Jager verzorgt een presentatie, met eigen beeldmateriaal uit Indonesië van de oude Nederlandse rijtuigen. Die dienen inmiddels niet meer louter als vervoermiddel maar hebben ook andere functies gekregen.

Opmerkelijk rijtuigje

Tussen de honderden koetsen in museum Nienoord bevindt zich een opmerkelijk rijtuigje met een olifant. Rijtuigrestaurateur Arie de Jager heeft die – het is een model - in Indonesië laten maken naar voorbeeld van de Singa Barong uit Cirebon. Bijna op dezelfde plek in het museum hangt een opvallend schilderij: de sultan van Yogyakarta laat zich vervoeren in een Gala Coupé. Dit rijtuig is in de negentiende eeuw gebouwd door de firma Hermans te Den Haag en wordt nog steeds gebruikt. Beide rijtuigen worden utvoerig besproken.

Opgeven kan via: info@museumnienoord.nl.