GroenLinks Westerkwartier: meld onveilige verkeerssituaties

WESTERKWARTIER GroenLinks vraagt aandacht voor verkeersonveilige situaties in het Westerkwartier.

Daarom opent de fractie van GroenLinks Westerkwartier een Verkeersveiligheidspunt.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “GroenLinks vindt verkeersveiligheid van groot belang. Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, voetgangers en kinderen en ouderen moeten aandacht krijgen. Verkeersonveiligheid komt goed op de agenda, omdat deze bijvoorbeeld ook in het meest recente debat in de gemeenteraad besproken is.”

GroenLinksverkeerswoordvoerder Aartjan Feitsma: “Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om vangrails langs het Van Starkenborghkanaal te plaatsen. Op zich kan dat goed zijn, maar wij willen dan kunnen zien waar de verkeersveiligheid het eerst verbeterd moet worden en of zo’n maatregel wel helpt. Daarom nodigen wij inwoners op om onveilige situaties te melden. Elke situatie is er natuurlijk één te veel. Soms is de situatie voor fietsers, voetgangers of automoblisten vanwege de inrichting van de wegen of fietspaden onveilig. Denk bijvoorbeeld bij scholen, kruispunten, het oostelijk deel van de Carolieweg ( voormalige gemeente Leek), bij Pasop, langs het Aduarderdiep, het Van Starkenborghkanaal. Soms gaat het om tijdelijke verkeersonveiligheid vanwege wegonderbrekingen en werkzaamheden.

Zicht krijgen op onveilige situaties kan het beste samen met inwoners gebeuren. Hoe onveiliger de situatie, hoe beter we daar naar moeten kijken. Onze fractie zal de signalen naar voren brengen in november a.s. bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar. Waarschijnlijk kan niet alles en zeker niet alles tegelijk. Wij zullen daarbij dan ook onze keuzen naar voren brengen.”

Via de website www.groenlinkswesterkwartier.nl kunnen meldingen worden gedaan.