IJsbaanvereniging Tolbert wil haast maken met woningbouw op oude ijsbaan

De ijsbaanvereniging in Tolbert vindt dat de gemeente Westerkwartier onvoldoende werk maakt van de plannen voor woningbouw op de bestaande ijsbaan.

Vlakbij de toekomstige nieuwbouw van supermarkt Poiesz staan aan de Leuringslaan nu nog twaalf gedateerde huurwoningen van woningcorporatie Wold&Waard. De voormalige gemeente Leek deed eerder al de toezegging aan het dorp dat elders in Tolbert twaalf nieuwe huurhuizen mogen verrijzen.

De ijsbaan kwam vorig jaar als mogelijk geschikte locatie in beeld. Tijdens een informatiebijeenkomst, belegd door de gemeente, bleek dat een deel van de omwonenden aan de Oldebertweg en Tolbertervaart bezwaren had tegen huizenbouw op deze plek: zij vrezen verstoring van hun uitzicht.

Plan doorgeschoven

Leek schoof de plannen door naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. Volgens secretaris Reint Spriensma van de ijsclub verzuimt de gemeente tot nu toe duidelijkheid te verschaffen. Hij dringt aan op spoed: ,,Begin oktober gaan de oude huurhuizen onder de slopershamer om plaats te maken voor de nieuwbouw van Poiesz. Wij zien het liefst dat volgend jaar de eerste schop de grond ingaat voor de bouw van twaalf nieuwe huurhuizen op de huidige ijsbaanlocatie. Dan zijn wij eind volgend jaar in staat om schaatsliefhebbers te begroeten op onze nieuwe ijsbaan.''

'Gevaar'

Die nieuwe ijsbaan moet wat de ijsvereniging betreft een multifunctioneel karakter krijgen en verrijzen achter de CazemierBoerderij even buiten het dorp. Die locatie acht de ijsclub veel geschikter dan de huidige plek van de ijsbaan. ,,Nu raast er iedere dag druk verkeer op de toegangsweg naar de ijsbaan. Vooral voor kinderen leidt tot soms tot gevaarlijke situaties. De nieuwe plek voor de ijsbaan is veel veiliger.''

Onvoldoende concreet

Secretaris Spriensma van de ijsbaanvereniging verwacht dat de bezwaren van de omwonenden verdwijnen zodra de concrete plannen worden gepresenteerd. ,,Tijdens de informatieavond van vorig jaar waren de plannen vaag. De toenmalige wethouder Karin Dekker kwam onbeslagen ten ijs. Als er veel te raden blijft, is het geen wonder dat omwonenden hun wenkbrauwen fronsen.''

Twaalf nieuwe huizen en een bedrijf

Aanvankelijk lag er een plan om naast twaalf huurhuizen twee woningen in de vrije sector te bouwen op de oude ijsbaan. Hierdoor wordt de financiële ruimte voor verplaatsing van de ijsbaan vergroot. Volgens Spriensma grenzen de beide ingeplande vrije sectorwoningen aan het bedrijventerrein in Tolbert. De te verwachten geluidsbelasting die hierdoor ontstaat, wordt te groot. Om die reden is de ijsclub in gesprek met een partij die een bedrijfspand wil bouwen vlakbij de toekomstige twaalf huurhuizen op de ijsbaan. Om wat voor type bedrijfsvoering het gaat, wil Spriensma in dit stadium niet zeggen.

In reactie doet wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) nog geen uitspraak over de haalbaarheid van het plan voor woningbouw in combinatie met de bouw van een bedrijfspand. Wanneer die duidelijkheid er komt, kan zij nog niet zeggen.