Blije diplomazwemmers in de Woldzoom

DOEZUM In zwembad de Woldzoom werd afgelopen donderdag voor de eerste keer dit seizoen afgezwommen voor het Zwem ABC.

De organisatie was in handen van juf Jennifer. Na afloop kon ze iedereen feliciteren met het behaalde resultaat. En mochten ze hun diploma in ontvangst nemen. Namens de Nationale Raad Zwemveiligheid was de heer van Zwol aanwezig.

Geslaagden :

A

Kirsten van der Velde

Sam Veenstra

Sam Jansen

Jort Staphorst

Vajén Reilman

Sytze Bijzitter

Lynn de Haas

B

Roxanna de Vries

Julia Vink

Pim Boerema

Marcel Nyenhuis

Julia Manthingh

Huub Martini

Sanne Veenstra

Elize Ridderbos

Marije Gjaltema

Annelie Bonefaas

Anna v.d. Berg

Chris v.d.Berg

C

Bram Bonefaas

Rosemarijn Hoving