Alle registers open in Grootegast

GROOTEGAST Grootegast De Grootegaster organist Annekor Top wijdde afgelopen weekend het nieuw aangeschafte orgel inrestaurant van Het Hooge Heem in met een concert voor bewoners en belangstellenden.

In het publiek zaten ook familie van de organist en de weduwe van de vorige eigenaar van het Cantor orgel. Het wekelijkse zanguurtje op de maandagmorgen wordt altijd goed bezocht en de aanschaf van dit orgel (door de stichting Vrienden van Het Hooge Heem) zal een flinke boost geven aan het plezier van deze activiteit.

Diverse orgelnummers werden ten gehore gebracht, bij sommige nummers trok Annekor Top alle registers open. Vele aanwezigen neurieden mee bij Het Gebed en Amazing Grace, en bij de eerste tonen van Grunnen’s laid, met daarin ook het Friese volkslied verwerkt, zongen alle aanwezigen uit volle borst mee.