Kerkbeeld van nu versus Flintstones-tijdperk

NIEZIJL Bij de entree gaapt Fred Flintstone. Hij maakt zich op voor een wakkere dag. Wanneer de kerkgangers de spelweektent in Niezijl binnenlopen, is de sfeer van het thema ‘Oertijd’ voor iedereen helder.

De oude wereld van Fred en Wilma Flintstones spreekt na ruim vijftig jaar jong en oud nog steeds aan. Als predikant kan Pieter Kars van de Kamp (32) uit Grijpskerk hierop soepel voortborduurt met een beeldend verhaal over de kerk uit de oertijd en de betekenis daarvan voor nu en de toekomst.

Met een grote knots aan de ene en een paaskaars aan de andere kant van de lessenaar blijft het oertijdbeeld levendig als Dina Pool bij het openen van de eredienst de kaars ontsteekt. Het zicht op het vlammetje als uiting van een symbolisch ritueel houdt de herinnering levendig aan het vuurstenen tijdperk. ,,Als je de Bijbel op je telefoon hebt, kun je het goed volgen”, zo geeft de voorganger over het lezen van Handelingen 2: 43-47 aan. Met een stille knipoog naar Fred en Wilma maken enkelen gebruik van de telefoon als meeleestablet.

Beeldbepalend

,,Zou je kunnen geloven zonder de kerk?” In een verhaal uit ogenschijnlijk de losse pols roept Van de Kamp een vraag op die meteen de aandacht trekt. Hij wijst, met lichte nadruk, op het beeld dat er bij sommigen over de kerk is ontstaan: kerkmensen zijn streng en dogmatisch, nemen oude standpunten in en worden soms beschuldigd van sexueel misbruik. ,,We moeten blij zijn met mensen die zonder kerk toch geloven”. Met enkele kanttekeningen hierbij gaat hij terug naar de oertijd van de christelijke gemeenschappen.

Verbindend

,,Het beeld van de oertijd kan ons aanspreken, bemoedigen en inspireren als een kerk die goed bekend stond. Dat klinkt sprookjesachtig.” Hij noemt karakteristieken van de eerste geloofsgemeenschappen zoals het genieten van onderwijs via de apostelen, het vieren van avondmaal en van het delen van eigendom. ,,Als iemand het echt nodig had, dan deelden ze hun bezit. Ze hebben daarmee niet alle leed in de wereld voorkomen, maar boden elkaar hulp in hun eigen kring.” De oertijdchristenen hebben zo volgens hem iets laten zien van wie God is. ,,God zoekt altijd verbinding en wil ook dat de mensen met elkaar worden verbonden. Het zijn geen mensen die op afstand zeuren over wat ze niet krijgen, maar mensen die iets komen brengen.” Zijdelings brengt de voetballende voorganger het Oranje-damesteam ter sprake dat in een sfeer van verbinding niet altijd wint, maar zich niettemin het vuur uit de sloffen loopt.

Delen

De inzet bij de tentgangers is vandaag een collecte voor het sport- en cultuurfonds van de gemeente Westerkwartier om degenen die het echt nodig hebben financieel te ondersteunen. De schriftlezing van Nel Martini, het gebed van Ina Haveman en muziek van Five4you uit Oldehove zijn daarvoor de vuurstenen. Daarnaast worden er na afloop kaarten ondertekend voor dorpsgenoten waarmee zowel verdriet als vreugde wordt gedeeld. Tijdens de dienst vermaakt Renske Veenstra (31) de jongste jeugd met kleurplaten, nadat ze in het begin met hen een toneelstukje heeft gespeeld rond de verkoop van mooie spulletjes voor een goed doel.

Sinterklaas

De sfeer van een tentdienst blijkt ook jongeren erg aan te spreken. ,,Het is best moeilijk om dit vanuit de oertijd te benaderen”, zo geeft Nieck Steenbergen (22) aan. ,,Je verwacht iets over Dinosaurussen.” Niettemin heeft het verhaal hem geboeid. ,,Als gemeenschap samen komen in een dorp, met kinderen, schept best wel een band.” Enkele weken geleden heeft hij een bijeenkomst van De Opwekking bezocht met maar liefst 70.000 bezoekers. ,,Dat is geen vergelijk, maar ik zie wel overeenkomsten.” Peter Zuidema (36) uit Grijpskerk hecht vooral aan het laagdrempelige karakter van een tentdienst. ,,Als christenen kun je het met elkaar beleven. Het onderscheid tussen mensen van allerlei gezindten wordt minder en dan is de gezamenlijke beleving des te sterker.” Renze Jan (11) en Janieke Zuidema (12) vinden vooral de boodschap rond het delen van spulletjes belangrijk. ,,Dat kun je ook doen met je Sinterklaascadeautjes”, geeft Renze Jan als voorzet. ,,In Afrika hebben ze geen Sinterklaas. Ik zou best wat willen delen.” Zijn zus zegt onder de indruk te zijn van met name de muziek. ,,Mooie klanken.” En haar les uit het oertijdbeeld: ,,Je leeft niet voor jezelf, maar ook voor anderen.”

De tentdienst leeft zo voort in dorpen waar flintstones wakkere warmte geven waar warmte nodig is.

Jelle Raap