Het was feest bij de opening van de supermarkt in Oldehove

Onder grote belangstelling van dorpsbewoners verrichtte wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi zaterdagmorgen 13 juli de feestelijke opening van Streeksupermarkt Telintel in Oldehove. 

Dijkstra knipte een lint door. Vervolgens stapten de genodigden de vernieuwde winkel binnen om de eigenaren Petra en Wim Telintel uit Niezijl geluk te wensen en vooral veel succes. De wethouder prees de moed, durf en het lef dat de familie Telintel aan de dag heeft gelegd om de supermarkt in Oldehove over te nemen. Zij riep de dorpsbewoners op om hun boodschappen in het eigen dorp te doen. Dat is volgens haar de belangrijkste bijdrage om de supermarkt tot in lengte van jaren overeind te houden.

Geldbronnen

De Telintel's namen het stokje over van Eric Brands die een half geleden aankondigde ermee te willen stoppen. Voorgangers Brands oefende zijn bedrijf uit onder de vlag van Attent; een onderdeel van grootgruttersbedrijf Spar. De familie Telintel opereert onder eigen naam. Omdat reguliere banken niet in de rij staan voor kredietverlening aan een dergelijke dorpswinkel ging de nieuwe eigenaar op zoek naar andere geldbronnen.

KredietUnie Westerkwartier stak geld in het avontuur. Daarnaast werd een crowdfundingsactie opgestart. Ondernemers in de regio besloten 20.000 euro te lenen aan de streeksuper. Verder droegen klanten nog eens bijna 30.000 euro bij. ,,We mikten op 30 mille uit het dorp. Dat bedrag haalden we net niet helemaal. Maar het was genoeg om de deuren te heropenen'', zegt Wim Telintel.

Streekproducten

De klanten droegen financieel bij aan de dorpssupermarkt door de waardebonnen aan te schaffen die zij op termijn kunnen besteden in de supermarkt. ,,Wie voor 100 euro aan waardebonnen kocht, kan vanaf medio volgend jaar voor 110 euro bij ons boodschappen doen'', zegt de trotse eigenaar. Dorpsbelangen Oldehove, die de supermarkt in het dorp niet kwijt wil, steunde de actie.

Telintel Streeksupermarkt is niet in alle opzichten vergelijkbaar met de wijze waarop voorheen Attent in het pand werd uitgeoefend. ,,Wij doen veel met verse streekproducten, zoals groente, vlees (van slagerij Gelsema uit Aduard) en brood (bakkerij Leistra uit Ezinge). Zijn regionale streekproducten niet duur? Telintel: ,,Dat is een misverstand. Ik doe rechtstreeks zaken met producenten, waardoor kosten die de tussenhandel vraagt, worden bespaard.''

Andere wending

Om tijdig alles klaar te hebben voor de feestelijke opening van zaterdag, kreeg Telintel veel steun van familie en vrienden. Al hun vier kinderen, in leeftijd variërend van 13 tot en 22 jaar, droegen hun steentje bij ,,Onze oudste dochter zou aanvankelijk een vaste medewerkster worden. Na een tijd te hebben gewerkt in de supermarkt in Ezinge, besloot ze haar leven een andere wending te geven. ,,Ze rijdt nu in een zanddepot op een shovel'', zegt haar trotse vader Wim.