Tóch vangrail langs Van Starkenborghkanaal

Er komt tóch een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal tussen Stroobos en Gaarkeuken.

In de raad van de voormalige gemeente Grootegast was de vangrail regelmatig punt van discussie. Met name de toenmalige partij VZ Grootegast maakte zich hiervoor sterk. Ongelukkige automobilisten belandden de afgelopen jaren ter plaatse regelmatig te water. Dat leidde meermalen tot verdrinkingsgevallen. De toenmalige oppositiefractie VZ slaagde er evenwel niet een raadsmeerderheid in Grootegast te overtuigen van de noodzaak van een vangrail.

Oppositie hogelijk verbaasd

In de nieuwe gemeente die in januari is ontstaan, is VZ de grootste coalitiepartij. Zij ging een samenwerking aan met ChristenUnie, CDA en PvdA. Daarbij werd door VZ werd bedongen dat de door haar zo vurig bepleite vangrail er komt. Hiervoor is ook al geld opzij gelegd. De oppositiefracties toonden zich hierover deze week verbaasd. ,,Hierover hebben we in de huidige gemeenteraad nog met geen woord gerept'', sprak Klaas Wybo van der Hoek (GroenLinks). ,,Eenzijdig zijn de coalitiepartijen hierover blijkbaar een deal overeen om VZ tegemoet te komen. Waarom is op deze plek een vangrail nodig en bijvoorbeeld niet langs het Aduarderdiep?''

'Als zo doden worden voorkomen...'

Volgens voorman Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) kan geen betere besteding worden gevonden voor een investering die tot gevolg heeft dat dodelijke slachtoffers worden voorkomen. Raadslid Han Warmelink (GroenLinks): ,,Op het Aduarderdiep is de snelheid onlangs verlaagd tot maximaal 60 kilometer per uur. Misschien is dit een oplossing voor het probleem op het Van Starkenborghkanaal.''

De aanleg van de vangrail wordt behartigd door wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier). Zij beschikt naar eigen zeggen over een recent uitgekomen rapport van een onafhankelijk adviesbureau. Daarin worden nut en noodzaak van de vangrails aangetoond. Volgens Dijkstra schaart buurgemeente Achtkarspelen zich achter het plan. De wethouder kwam zelf op het idee om de 'geleiderails', zoals zij zegt, te voorzien van zonnecellen om zo ook nog stroom op te kunnen wekken. Dijkstra onderzoekt nog of bijvoorbeeld een instantie als Rijkswaterstaat bereid kan worden gevonden om mee te betalen aan de uitvoering van het plan.

Enthousiast

Wethouder Hielke Westra (CDA) die duurzaamheid in portefeuille heeft, is met name over dit onderdeel van het plan enthousiast. Als voormalige CDA-fractievoorzitter stemde Westra in Grootegast eerder enkele keren tegen de aanleg van de vangrails.