Hogere ozb in Westerkwartier: 'Dit is kiezersverlakkerij'

Raadsbreed was er woensdag tijdens de raadsvergadering kritiek op de plannen van B en W van Westerkwartier om de onroerende zaakbelasting de komende drie jaar met bijna een kwart ten opzicht van dit jaar te verhogen.

Vooral oppositiepartijen als GroenLinks, VVD en Sterk Westerkwartier oordeelden dat het college wel heel snel grijpt naar het middel om de inwoners op hogere lasten te jagen. Dat terwijl bij de verkiezingen vorig jaar door alle partijen plechtig is beloofd dat de lastendruk na de herindeling gelijk blijft.

Coalitiedeal

De coalitiefracties VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA trokken zich de kritiek aan. Zij kwamen tijdens de wandelgangen van het debat onderling tot overeenstemming: volgend jaar gaat de ozb met 12 procent (inflatiecorrectie incluis) omhoog. De voorgestelde verhoging met tweemaal 5 procent in 2021 en 2022 slikte de coalitie in. De vier partijen droegen B en W op om te onderzoeken of het mes kan worden gezet in de uitgaven om aan volgende verhogingen van de ozb te ontkomen.

Oppositie voelt zich buitengesloten

Met name fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) had geen goed woord over voor de coalitiedeal . ,,U hebt bij de verkiezingen eind vorig jaar andere dingen beloofd. Wat u doet, is kiezersverlakkerij. Ik kan dit naar buiten toe niet uitleggen.'' Door het sluiten van de deal wordt de oppositie op voorhand buitenspel gezet, zei Van der Hoek. ,,Ik voel me buitengesloten.''

'Te gast in de coalitie'

GroenLinks laakte voorts de rol van VZ Westerkwartier die het aan CU-raadslid Koos Siegers overliet om uitleg te geven over de gewraakte deal aan de raad. ,,Ik heb het gevoel dat de grootste coalitiepartij de CU hier de kastanjes uit het vuur laat halen halen. Het heeft er alle schijn van dat VZ slechts te gast is in de coalitie.'' Met een verwijzing naar de oorsprong van de lokale partij in Grootegast, sneerde Van der Hoek: ,,Te gast? Met recht kunnen we spreken van een hele Grootegast.''