OZB in het Westerkwartier stijgt komend jaar met tien procent

Inwoners van de gemeente Westerkwartier gaan volgend jaar tien procent meer onroerendgoedbelasting (OZB) betalen. Dit staat in de perspectiefnota die het college donderdagmiddag presenteerde.

In 2021 en 2022 zal de OZB met vijf procent stijgen. Zoals eerder al was aangekondigd zijn deze verhogingen nodig om uiteindelijk te komen tot het gewenste budget waarmee ambities van de nieuwe gemeente gerealiseerd kunnen worden. Dat budget moet in 2023 4,5 miljoen euro omvatten. In 2020 is dat nog 1,9 miljoen.

De verhogingen moeten nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het document zal in de raad van 10 juli behandeld worden.

Geen kostenverlaging

Volgens wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) stelt de verhoging van tien procent in 2020 het college in staat om 'de basis' op orde te krijgen, alvorens de gemeente kan verder groeien en verder investeren. "Een herindeling leidt over het algemeen niet tot een kostenverlaging", voegt hij eraan toe.

Op dit moment kampt de gemeente met een tekort van 3,4 miljoen euro, waarvan het grootste deel (2,3 miljoen euro) veroorzaakt wordt door tekorten in het sociaal domein. Maar die tekorten dekt de gemeente met geld vanuit verschillende reserves, speciaal voor deze tekorten opzij gelegd.

'Kwestie van gewoon doen'

De perspectiefnota, die gelijk staat aan een voorstel aan de gemeenteraad, gaat gepaard met het motto: 'Een kwestie van gewoon doen'. De pijlers waar de nieuwe gemeente op wil inzetten zijn onder andere het bevorderen van de energietransitie, zorgen voor woningbouw in de diverse dorpen, een goede en veilige infrastructuur, maatwerk qua ondersteuning.

De nieuwe gemeente Westerkwartier wil daarnaast kortom, volgens eigen zeggen, laten zien 'dat schaalgrootte en dichtbij zijn prima samen kunnen gaan, dat een plattelandsgemeente een sterke partner van grote steden kan zijn en die een duidelijke, zichtbare rol speelt in grote maatschappelijke uitdagingen'.

Bijdrage van het Rijk

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen is een verhoging van de OZB alleen niet genoeg. Ook is er geld nodig van het Rijk. Die zal de komende jaren structureel 4 miljoen euro leveren. Verder beraad het college zich over besparingen. Daar is de reeds ingevoerde dienstverlening op afspraak er één van. Ook het eventuele afstoten van gemeentehuizen wordt onderzocht.