Reanimatieonderwijs op bovenbouw van de Boni

Emmeloord - De Bonifatius mavo in Emmeloord geeft vanaf het volgend cursusjaar reanimatieonderwijs aan alle bovenbouwleerlingen.

‘Landelijk is er veel discussie over het al dan niet aanbieden van reanimatieonderwijs op scholen, de Bonifatius mavo wacht niet af en heeft besloten met ingang van het nieuwe schooljaar deze lessen aan al hun bovenbouw leerlingen aan te bieden. De Bonifatius mavo traint haar zijn eigen BHV organisatie, Frits Volkerink, docent techniek is officieel EHBO instructeur en verzorgt deze lessen. Mark Brijan, afdelingsleider verzorgt als brandweer docent de lessen brand. In het team heeft meermaals de discussie plaatsgevonden om leerlingen te leren reanimeren.

Dit schooljaar hebben een vijftal leerlingen onder leiding van Frits Volkerink hun officiële reanimatie diploma behaald. Uiteraard hopen ze op de Boni dat de leerlingen de opgedane kennis nooit nodig hebben in de praktijk, maar mocht dit wel zo zijn dan weten ze in elk geval wat te doen.

Pilot

Omdat de pilot geslaagd is, is besloten dat alle leerlingen uit de bovenbouw aankomend schooljaar reanimatie lessen krijgen aangeboden. Dorien Meulendijks en Frits Volkerink zullen de leerlingen begeleiden.