Wateroverlast voor rechter

ZUIDHORN Zo’n 25 gezinnen uit Zuidhorn die al jaren klagen over wateroverlast, willen de gemeente Westerkwartier aansprakelijk stellen voor de schade.

Het gaat om bewoners van de Gaickingalaan, Karel Doormanlaan en Gaickingahof. Volgens bewoner Feitze van Zwol van de Gaickingalaan kampen de gedupeerden met natte kelders en rotte vloeren als gevolg van vocht. ,,Zelf moest ik voor 10.000 euro de hele vloer in mijn huis vervangen’’, zegt hij. De vochtproblemen leidden zelfs tot gezondheidsklachten. ,,Een kind hield er longklachten aan over.’’

De problemen ontstonden nadat de gemeente in 2012 nieuwe riolering aanlegde die hoger kwam te liggen dan de vorige. Het oude riool, waarop drainage uitkomt, werd afgedicht met schuimbeton. Hierdoor is het grondwaterpeil in de buurt met 80 centimeter verhoogd. Sindsdien zijn er volgens Van Zwol klachten. Ook de na aanleg van nieuwe drainage enkele jaren later hielden de klachten aan. Bij de gemeente zijn twee schadeclaims ingediend.

De gemeente Zuidhorn en inmiddels ook de gemeente Westerkwartier wijzen de claims af met als argument dat grondeigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor goede afwatering. Volgens raadsvrouw Annigje Onbelet die door Van Zwol in de arm is genomen, treft de bewoners zelf evenwel geen blaam. ,,In de omgeving van de huizen is de afwatering niet goed geregeld. Daardoor zijn de problemen ontstaan.’’ Door hieraan volledig voorbij te gaan, verzaakt de gemeente haar zorgplicht, die sinds 2008 wettelijk is geregeld, meent zij.

Bewoner Van Zwol is van plan een rechtszaak aan te spannen om de schade op de gemeente te verhalen. Eind vorig jaar had hij de kwestie met de voormalige gemeente Zuidhorn nog in de minne willen schikken. Hij schoof deskundige Peter de Putter van Sterk Consultants in Leiden, die ministeries en gemeenten adviseert over zorgplicht op het gebied van afwatering, naar voren. Op basis van een juridische analyse die hij opstelde, komt hij tot de conclusie dat de voormalige gemeente Zuidhorn vooraf onvoldoende onderzoek deed naar de mogelijke schadelijke gevolgen van de aanleg van nieuwe riolering. Gemeente Zuidhorn noch gemeente Westerkwartier zijn ingegaan op het aanbod om de analyse met De Putter te bespreken. Van Zwol: ,,Dan blijft er voor ons helaas maar één weg over: de gang naar de rechter.’’