Noordhorn ziet kansen op het gebied van verkeersveiligheid, bewegen en ontmoeten

NOORDHORN - De gemeente Westerkwartier heeft maandagavond in het kader van het pilotproject Go! Noord Nederland een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Noordhorn. Na de opening door wethouder Elly Pastoor is tijdens de avond gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Doel van de bijeenkomst was van de bewoners te horen op welke vlakken de gezondheid, gezien vanuit de fysieke leefomgeving, verbeterd kan worden.

Het gaat om gezondheid in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld door het ‘stimuleren van bewegen/sporten’, of het ‘faciliteren van sociale cohesie door ontmoeten/actieve betrokkenheid’, het ‘zorgen voor een veilige en schone omgeving’, het aanleggen ‘voldoende en prettig openbaar groen’, en een ‘minimale belasting door luchtvervuiling en geluidsoverlast’.

Bij de bijeenkomst in Noordhorn waren een aantal bewoners aanwezig die vanuit diverse posities betrokken zijn bij het dorp, waaronder een tiener, een oudere, de postbezorger, een ouderraadslid van SWS De Vlieger, de beheerder van het dorpshuis, de mede-eigenaar van de sportschool, de eigenaar van een kinderdagverblijf. De bewoners gaven aan dat Noordhorn een actief dorp is, waar veel saamhorigheid is en waar veel gebeurt, ook op het gebied van gezondheid. Als positief werd onder andere genoemd de hertenkamp, de buurtsuper, de speeltuin, de historische kerktoren, de mooie dorpsstraat, het uitzicht op de molen, het dorpshuis, de bereikbaarheid van voorzieningen, de wandelmogelijkheden en de ontmoetingsplekken. Er blijven altijd verbeterpunten. Volgens de bewoners zou daarom vooral ingezet moeten worden op verkeersveiligheid, de mogelijkheden voor fysiek bewegen, ontmoetingsplekken voor tieners en groene speelplekken voor kleine kinderen.