Ineke schrijft | To be or not to be

Het konvooi in Ethiopië waar koningin Máxima onderdeel van uitmaakte reed te hard en werd aangehouden door de politie. Uiteraard werd er geen boete uitgeschreven, puur omdat de koningin van Nederland in de stoet zat. Ook al reed ze niet zelf, het had haar gesierd als ze ter plekke de portemonnee had getrokken en de boete met een flinke fooi had betaald. Daarmee zou ze zich onderscheiden en haar klasse laten zien. Jammer dat aanziens des persoons nog steeds bestaat. Immers, als je iemand bent heb je bepaalde verworvenheden en word je ontzien.

Ook de hoogste opleiding wordt vaak gezien als beter dan anderen die lager scoren. Blijkbaar, omdat je met een hoge opleiding pas iemand kunt worden. Op de basisschool doe je als ouder toch eigenlijk pas een beetje lekker mee als je kind minimaal Havo advies krijgt. Dan kom je, in tegenstelling tot ouder van een vmbo klant, tenminste nog een beetje fatsoenlijk mee voor de dag op verjaardagen en bij collega’s. Ik hoorde eens van een leraar die aan een vader op het 10 minuten gesprek vroeg hoe het met zijn zoon ging.’Nou ja, de cijfers kunnen wel beter’, was het antwoord van de vader. Waarop de leraar zei : ‘Dat vraag ik niet. Ik vraag hoe het met uw zoon gaat’.

Ook het gekick op het HBO heb ik nooit begrepen. Elke ouder zou trots moeten zijn op zijn of haar kroost, dat hun stinkende best doet, ongeacht het schooladvies of opleiding. Natuurlijk mag je trots zijn als je kind cum laude afstudeert maar ook als het schoenmaker wordt mag je dat laten blijken.

En dan ik zelf. Ooit worstelde ik mij door de Mavo en werden mijn latere werkzaamheden als instellingskok eens door iemand bestempeld als ‘vla in bakjes’ doen. Daarna werd ik secretaresse, of voor wie dat wil: typemiep. Maar ik ging ook ooit met een karretje koffie langs de mensen op het belastingkantoor en poetste de kamers van bejaarde mensen. Geen universitaire studie heeft mij gemaakt tot wie ik ben.

Sinds een paar jaar tik ik wekelijks stukjes voor de krant. Erg leuk. Maar vooralsnog is dat niet genoeg om boetes te ontduiken.