Westerkwartiertje: penningmeester Harmannus Harkema van werkgroep MFC Zevenhuizen

WESTERKWARTIER - Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en de voormalige gemeente Ezinge vormen sinds januari de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: penningmeester Harmannus Harkema (65) van de werkgroep MFC in Zevenhuizen.

U maakt zich sterk voor een multifunctioneel centrum in Zevenhuizen. Met wie bent u beter uit: de oude gemeente Leek of de nieuwe gemeente Westerkwartier?

,,Tot januari gingen we er jarenlang vanuit dat we beter uit waren met de gemeente Leek. Maar in werkelijkheid bleek het tegendeel het geval. Alle goeie intenties die B en W van Leek voortdurend uitspraken aan het adres van Zevenhuizen en van ons zijn in de praktijk niet waargemaakt.''

Hoezo?

,,Lange tijd lieten de bestuurders er in Leek onduidelijkheid over bestaan hoeveel geld voor Zevenhuizen beschikbaar is. Aan het dorp is uiteindelijk heel concreet 2,5 miljoen toegezegd. Maar het Leekster college verzuimde om de investering voor ons MFC, tijdig in de week te leggen bij de fusiepartners Grootegast, Marum en Zuidhorn. Ik heb nog steeds geen verklaring hoe het dit zo kon gebeuren.''

Hoe verloopt het contact met de nieuwe gemeente?

"Dat is nu gemakkelijker met de bestuurders. We hebben regelmatig contact met verantwoordelijk CDA-wethouder Hielke Westra. Ook het overleg met de projectgroep onder leiding van ambtenaar Harry Waals verloopt uitstekend. Eind juni wordt duidelijk hoe de zaken ervoor staan met Zevenhuizen. Ik weet zeker dat die duidelijkheid er tegen die tijd ook komt. Er is minder afstand dan vroeger. De bestuurders van Leek hebben we altijd aangesproken met hun achternaam. Tegen wethouder Westra zeggen we Hielke. Dat is misschien tekenend.''

Hoe ziet uw tijdschema er nu uit?

,,We willen 2e helft 2020 gaan bouwen. Begin juli buigt de gemeenteraad zich over de perspectievennota, waarin de financiele zaken van de gemeente op een rijtje worden gezet. Ik ga ervan dat wij met ons plan in Zevenhuizen nog niet voorkomen in de begroting van volgend jaar. Maar in de jaren daarop komt er ieder jaar geld beschikbaar. In totaal is met ons plan 3,77 miljoen euro (exclusief scholen) gemoeid.''