Studenten onderzoeken wonen in Westerkwartier

ZUIDHORN De komende weken zullen vier studenten Bouwkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen werkzaam zijn bij de Woonweter in Zuidhorn.

De Woonweter is een laagdrempelig kenniscentrum waar verschillende producten op het gebied van comfort, duurzaamheid en veiligheid kunnen worden bekeken en ervaren. De studenten zullen zich in de komende weken verdiepen in deze actuele onderwerpen.

Vanwege het klimaatakkoord zal iedereen de komende jaren zijn of haar woning moeten of willen verduurzamen. In veel gevallen weet men wel dat er iets moet gebeuren op dit gebied, maar is het niet geheel duidelijk wat de mogelijkheden zijn en waar men het beste mee kan beginnen.

Vaak wordt er direct gedacht aan de aanschaf van zonnepanelen, terwijl het toepassen van extra isolatie en het toepassen van energiebesparende installaties vaak veel meer oplevert. Stan Terpstra en Stefan Groeneveld zullen zich daarom de komende weken inzetten om een tool te ontwikkelen waarmee het voor consumenten inzichtelijker wordt welke toepassingen in welke situatie het meest kosten-efficiënt zijn. Op deze manier hopen ze mensen enerzijds meer bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om je huis te verduurzamen, en anderzijds te informeren over het bijbehorende kostenplaatje.

Het toenemende aantal ouderen zorgt voor een steeds hogere werkdruk voor verplegers en mantelzorgers. Het is daarom in ieders belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Omdat we gemiddeld allemaal ouder worden, wordt een groeiend aantal ouderen getroffen door Alzheimer of een andere vorm van dementie. Deze mensen behoeven intensieve zorg en begeleiding. Er zijn essentiële toepassingen op de markt aanwezig die een woning comfortabeler kan maken voor deze groep, en daarmee het werk voor de verzorgenden kan verlichten. Aron Oosterman en Max Doornebosch gaan zich de komende weken bezighouden met Alzheimer-vriendelijk wonen.