Het gaat goed met het Verenigingsgebouw

ZEVENHUIZEN ,,Het Verenigingsgebouw draait top”, zegt Eeuwe Hut, beheerder van het Verenigingsgebouw in Zevenhuizen van 1970 tot 2000: ,,Alle lof hoe het nu draait met zoveel vrijwilligers. Dat moet je zo vasthouden als het MFC er staat.”

Of de inmiddels 85-jarige Hut zelf ook vrijwilliger wordt van het MFC? ,,Dat beloof ik niet”, zegt hij lachend. ,,Zolang ik gezond en in beweging blijf, doe ik wat ik kan.”

Zo is de kerngezonde Hut ook voorzitter van de jeu-de-boules club in Zevenhuizen. En ook de jeu-de-boules club maakt nu nog gebruik van het Verenigingsgebouw en zal later naar verwachting ook samenkomen in het MFC.

Het plein voor het Verenigingsgebouw is bij de heropening op 2 november onthuld als het ‘Eeuwe Hutplein’ pal naast Sietse’s straotje. En Hut maakt zelf wekelijks of vaker indien nodig zijn plein schoon en neemt ook nog even de bestrating rond de kerk mee. ,,Soms met hulp van Rinus en Henk”, aldus Eeuwe, ,,vaak alleen.”

Het DES-bestuur, dat het Verenigingsgebouw runt, hoeft niet steeds Eeuwe te bellen, hij staat er borg voor. De prachtige oude beuken aan de zijkanten van het ‘Eeuwe Hutpein’ zijn inderdaad heel mooi, maar zorgen ook voor het nodige opruimwerk.

Eeuwe Hut is ondanks zijn rijke verleden bij het Verenigingsgebouw groot voorstander van wat er in het dorp Zevenhuizen ook gebeurt. Hut: ,,Als het Verenigingsgebouw ophoudt te bestaan in 2021, is dat ontzettend jammer, want het kan niet gemist worden! Dit gebouw heeft zijn diensten aan de dorpsgemeenschap Zevenhuizen en alle verenigingen door de jaren heen bewezen. In de kom van het dorp, in het centrum van Zevenhuizen. Het MFC komt er, daar staat ongetwijfeld het hele dorp achter!”