Historisch Correct | Gaan als de brandweer

LEEK Op de mooie zonnige zaterdag 11 mei waren er verschillende evenementen. Ook bij de brandweer in Leek. Een reden eens de historie in te duiken van de brandweer alhier.

Onze burgemeester bij de aankondiging van het evenement: ‘Vanwege het 200 jaar bestaan van brandweer Leek organiseert deze post op 11 mei de eerste ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen.’ Ik citeer nog even wat meer, in verband met de huidige situatie: ‘Naast Leek zijn er nog vijf andere brandweerposten in het Westerkwartier’.

Maar terug naar/in de historie. De brandweer in Leek bestaat dus officieel vanaf 1819. Daarvóór was het dus (letterlijk?) pappen en nathouden? In 1819 was er een Directie van de Brandspuit. De brandspuit dus. Er was inderdaad jarenlang maar één brandspuit. Met handbediening uiteraard. En daarnaast trouwens géén brandemmers, brandhaken en/of bijlen. Eén en ander is natuurlijk behoorlijk veranderd. De brandweer doet tegenwoordig ook veel meer dan branden blussen. Op zoek naar een mooi plaatje bij deze column vond ik bijgaand ‘portret’ van een brandweerauto uit Leek.

De foto is uit 1963, het jaar dat de auto in gebruik werd genomen. En al is de foto zwart/wit, en kun je het dus niet goed zien, maar de auto is natuurlijk brandweerrood. Het is een Commer. De technische kant zal ik u besparen. Maar het zal duidelijk zijn dat deze Commer heel wat meer kon dan de eerste brandspuit. En de auto ging natuurlijk als de brandweer. Helaas waren (en zijn) er ook wel nieuwsgierige mensen die willen meeliften richting de brand. Dat werd toch heel wat minder vanaf 1976, toen het stille alarm werd ingevoerd. De Commer werd in 1980 aan een bedrijfsbrandweer in Hoogkerk overgedaan. Tja, en dan de brand die mij nog het meest is bijgebleven: De verwoesting van het tennis- en bowlingcentrum te Leek in 1984. Later verrees op dezelfde plek Sportcentrum Leek.

Albert Graansma