Belevenissen uit het gymnasium | Instroom

LEEK Acht zijn het er dit jaar. Acht leerlingen die vanuit verschillende brugklassen komen en na een half jaar oriëntatie op de klassieken de smaak te pakken hebben gekregen, misschien wel willen doorstromen naar klas 2 gymnasium en daarvoor een inhaaltraject Latijn volgen in het tweede halfjaar. Lesgeven aan de club instromers is één van de leukste klussen van het jaar.

Bij de oriëntatie kregen ze van het nieuwe boek Latijn (SPQR) alleen een hoeveelheid kopieën. Nu ze voor het echte werk gaan, krijgen ze natuurlijk ook het echte boek. Naast een goed vervoerbaar werkboek dat één jaar mee gaat, ontvingen we eveneens het tekstboek, een dikke pil die tijdens de hele onderbouw nodig is voor Latijn. Met dat boek kun je verdraaid leuke dingen doen! Het blokuur instroom begint dan ook altijd met enige yoga of zen, gecombineerd met instamping van nuttigheden als naamvalsrijtjes. Doe na wat je docent voordoet: boek op het hoofd, op neer op neer, gebaren maken en tegelijkertijd rijtjes rammen of flarden gezang nadoen. We willen het geen van allen missen. Bovendien maakt bewegen ook de geest goed gestemd om ertegenaan te gaan.

Het blokuur Instroom Latijn op de woensdagochtend is voor hen en mij aangenaam. We hebben het immers over 8 gemotiveerde leerlingen die een rustige start van de dag met lekker Latijn prettig plezierig vinden? Na dit blokuur belanden ze weer in hun eigen vaak drukke brugklas. Woensdagochtend brengen ze allemaal rustig door, vooraan in de klas en goed bezig. In het eerste uur herhalen we samen dat wat gekend moet worden en werken aan de inslijping van die kennis. Daarnaast corrigeren we gezamenlijk het gemaakte werk en stel ik er aanvullende vragen over.

Vervolgens is er plaats voor de uitleg van de nieuwe grammatica en de opstart van het werk voor de volgende week. Daarna even vijf minuten luchten (lees: wandelen en appen) en dan verkwikt aan de arbeid voor het tweede uur van het blok. Met een beetje geluk een stempel in je schrift omdat je het al af hebt voordat de bel gaat. Dat is volgende week een plusje waard. Toch weer ééntiende erbij in een volgende toets.

Een gesmeerde formule! En nu is het afwachten wie er doorgaat naar klas 2 gymnasium. Mocht het niet geadviseerd worden, dan blijft toch het harde feit: Elk snufje klassieken is meegenomen voor de rest van je leven!

Door Anneke de Vries