Draagvlak voor De Postwagen’

ZUIDHORN/TOLBERT - De gemeenteraad van Westerkwartier werkt unaniem mee aan de uitbreiding van zalencentrum De Postwagen aan de Hoofdstraat in Tolbert.

Een paar omwonenden klommen vooraf nog in de pen om hun zorgen uit te spreken over de parkeersituatie rond De Postwagen. Nu al trekken de activiteiten in het zalencentrum en de HJC Manege ter plaatse veel bezoekers. Als de nieuwe hal van 1630 vierkante meter wordt gerealiseerd, vrezen buurtbewoners dat de huidige parkeer- en verkeersproblemen worden vergroot.

In de nieuwe hal worden straks activiteiten ontplooid, die nu nog plaatsvinden in het bestaande gebouwencomplex. Daarom verwacht de leiding van De Postwagen dat het met de toestroom van extra bezoekers niet zo’n vaart zal lopen. Met name de oppositiefracties GroenLinks en VVD toonden zich hiervan op voorhand niet helemaal gerust. Zij dienden daarom een motie in, waarin het college werd opgedragen onderzoek in te stellen naar het oplossen van de parkeer- en verkeersproblematiek.

Verantwoordelijk wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) verzekerde dat zij de zorgen van de omwonenden serieus neemt. Volgens haar wil ook de directie van De Postwagen het draagvlak voor dit horecabedrijf onder de Tolberter bevolking geenszins verspelen. Doordat wethouder Dijkstra onder druk van de gemeenteraad de toezegging deed ook de Tolberter dorpsvereniging Oldebert en de omwonenden bij het nadere overleg met De Postwagen te betrekken, kwam de motie uiteindelijk niet in stemming.

Ook binnen de gemeenteraad mag De Postwagen rekenen op draagvlak. Volgens meerdere fracties is de reuring die dit zalencentrum veroorzaakt meer dan welkom in Tolbert. ,,Tolbert en De Postwagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’’, werd gezegd. Eenmansfractielid Chris Veeze (50PLUS) - lange tijd zelf woonachtig in Tolbert - drukte het in het vuur van het debat zo uit: ,,Tolberters die de activiteiten in De Postwagen als hinderlijk ervaren, kunnen beter verhuizen naar elders.''