Start werkzaamheden busbaan Oostindie Leek; stremming N979

LEEK - In verband met de start van de aanleg van een busbaan door de wijk Oostindie in Leek zal de N979 (weg van Leek naar Zevenhuizen) van zondag 28 april tot uiterlijk zaterdag 4 mei 17.00 uur deels gestremd zijn. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Er wordt een damwand aangebracht aan beide zijden van het Leekster Hoofddiep waar een brug voor de nieuwe busbaan Oostindie gaat komen. Deze busbaan wordt aangelegd, ten zuiden van de wijk Oostindie, in het kader van het project HOV-Leek. De busbaan zal in november gereed zijn.

De gemeente Westerkwartier, provincie Groningen en aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra vinden de veiligheid voor de weggebruiker en wegwerkers van groot belang. Daarom stremt de gemeente de N979 tijdens de meivakantie. Dan is er weinig verkeer en rijden er weinig scholieren op de Roomsterweg. De aan- en afvoer van materialen zal zo veel mogelijk over de nieuwe brug plaatsvinden. Er zal daardoor haast geen transport plaatsvinden voor de aanleg van de busbaan door de wijk Oostindie.