Johannes de Heerdienst in Dorkwerd

DORKWERD Zondagavond 21 april, eerste Paasdag is er in de historische hervormde kerk van Dorkwerd aan de Hoogeweg 2 een dienst waarin gezongen wordt uit de bundel van Johannes de Heer.

De dienst begint om 19.00 uur en de deuren zijn open vanaf 18.30 uur. Naast zang is er een overdenking vanuit de Bijbel waarbij er ingegaan wordt op de opstanding van Jezus. Voorganger in deze dienst is Michel van Heijningen. In Dorkwerd kan men parkeren langs de openbare weg zolang het overige verkeer niet gehinderd wordt. Iedereen is hartelijk welkom. Meer informatie: www.hervormddorkwerd.nl.