Westerkwartiertje: PvdA-raadslid Hans Koenders uit Marum

WESTERKWARTIER - Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen in de voormalige gemeente Ezinge vormen sinds januari de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: PvdA-raadslid Hans Koenders (68) uit Marum.

Zijn de belangen van Marum gewaarborgd in de nieuwe gemeente?

,,Ja zonder meer. Al heel lang was ik voorstander van herindeling. Door de groei van het aantal taken waren de kleinere gemeenten niet langer houdbaar. Ruim honderd dagen na de herindeling vind ik dat nog steeds.”

En de nadelen van herindeling dan?

,,Ik kan niet ontkennen dat de afstand tot de burger groter is geworden. Als ik vroeger in Marum de hond uitliet, liep ik even door naar het gemeentehuis om een probleem voor te leggen aan ambtenaar of de wethouder. Nu is het nog zoeken om erachter te komen bij wie je voor wat moet zijn. 't Is allemaal ook formeler geworden. Als raadslid in de oude gemeente Marum kon ik via de ingekomen stukken politiek te bedrijven. Als ik als raadslid nu wat wil, moet ik onderwerp proberen te agenderen.”

U was negen jaar raadslid in Marum. Waarom wilde u door in de nieuwe gemeente?

,,Ik heb overwogen te stoppen. Maar ik zag voor mezelf genoeg ambitie om nog een periode door te gaan. Maar dit wordt voor mij hoe dan ook de laatste periode.”

Wat voor ambities zijn dat?

,,In Marum heb ik hard getrokken aan het opzetten van een AED-netwerk. Dat is gelukt. .Het Marumer netwerk is een van de best functionerende van AED-netwerken van ons land. Nu al ben ik met de stichting Hart Veilig druk bezig om dit netwerk uit te rollen over het gehele Westerkwartier.”

Uw voormalige collega-fractievoorzitter Harry Stomphorst wilde ook door in de nieuwe gemeente. Zijn toenmalige partij, de VVD, stak daar een stokje voor. Hij zit nu namens een lokale partij in de raad.

,,Dat soort interne schermutselingen is ons als PvdA gelukkig grotendeels bespaard gebleven. Wat Stomphorst deed, zou ik zelf niet hebben gedaan. Maar 't is wel gebeurd via democratische weg. De opkomst van de lokale partijen begrijp ik trouwens wel. Dit is rechtstreeks toe te schrijven aan het beleid van de landelijke partijen; waaronder mijn eigen PvdA. 'Den Haag' heeft jarenlang te weinig geluisterd naar de mensen.”