Het Westerkwartiertje | ‘Geen spijt van overstap’

WESTERKWARTIER Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen uit de voormalige gemeente Winsum vormen per 1 januari de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: raadslid Onno Koopmans (50) van VZ Westerkwartier uit Grijpskerk.

Hebt u uw maidenspeech al afgestoken in de gemeenteraad?

,,Ik heb financien in portefeuille namens de fractie. Dus ging mijn eerste bijdrage in de raad over de begroting van 2019.''

Hoe staat Westerkwartier er financieel voor?

,,De herindeling heeft ervoor gezorgd dat we in het rood staan. Het zal nog wel enige tijd duren voordat we alles op orde hebben. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat voorzieningen in stand worden gehouden. Dat betekent dat er de komende jaren goeie keuzes gemaakt moeten worden.''

Wat is uw beroep in het dagelijks leven?

,,Ik werk als sinds een half jaar als ambtenaar bij de gemeente Groningen. Daar houd ik me bezig met monitoring van het sociaal domein. Daarvoor was ik in dienst van een gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten in Noordwest-Friesland.''

Tot vorig jaar draaide u mee in de schaduwfractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn. Waarom de overstap naar VZ Westerkwartier?

,,In toenemende mate kostte het mij moeite om het landelijk beleid van de VVD te verdedigen. Ik vond dat met name dat de VVD op het gasdossier onvoldoende doorpakte. Voorafgaand aan de verkiezingen ging ik in gesprek met VZ-aanvoerder Ytsen van der Velde. Dat was een supergesprek. VZ is een partij voor alle gezindten die dichtbij mensen staat en opkomt voor de leefbaarheid in dorpen. Bovendien staat die partij met beide benen op de grond. Van die overstap heb ik geen spijt.''

Hebt u specifieke wensen voor uw eigen woonplaats Grijpskerk?

,,Woningbouw is hier heel belangrijk. Ik woon in Grijpskerk in nieuwbouw die elf jaar geleden is gerealiseerd. Sinds die tijd staat de woningbouw in Grijpskerk stil, terwijl in Zuidhorn en Leek volop wordt gebouwd. Dit jaar zal echt een start met de woningbouw in Grijpskerk moeten plaatsvinden.''