Jiltdijksheide Opende groot risicogebied

GROOTEGAST

Hoewel de komende periode buien worden verwacht, blijft de temperatuur hoog, waardoor het neerslagtekort en de droogte niet binnen afzienbare tijd verdwenen zijn.

Door de Veiligheidsregio Groningen is beoordeeld dat op dit moment de Jiltdijksheide onder Opende het grootste risico loopt.

Omdat ook voor andere natuurgebieden een verhoogd risico geldt adviseert de Veiligheidsregio om voor alle natuurgebieden maatregelen af te kondigen, zoals ook in andere provincies is gebeurd. Hiermee wordt voorkomen dat bij voortduring van de droogte - die wel verwacht wordt - voor die gebieden alsnog een besluit met maatregelen moet worden genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van het advies van de Veiligheidsregio het volgende (tijdelijke) besluit genomen:

Het is tot 1 september 2018 verboden te roken in bossen, op heide of veengronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan.