50.000 euro voor ideeën

LEEK

De gemeente Leek stelt in 2018 € 50.000 beschikbaar voor inwonersinitiatieven.

Den aan bijvoorbeeld een activiteit in een wijk om elkaar beter te leren kennen, een project om de oudere inwoners in het dorp te ondersteunen, het opruimen van de wijk of het oprichten van een buurtvereniging. Er zijn al verschillende aanvragen gehonoreerd, waarononder de paasactiviteit van Bravo in Oosindie, de Billie Turf Tocht en het project Walking Football. Om in aanmerking te komen voor een financiele vergoeding en ideeën kijk op: www.leek.nl/

inwonersinitiatieven