1000 euro voor ‘Door of hope’

MARUM

In 2013 keerde Camara niet alleen als uitgeprocedeerde asielzoeker terug naar zijn geboorteland Guinee maar ook als jongeman met een missie. Zijn hart gaat specifiek uit naar kansarme weeskinderen en jongeren. Bij terugkomst in zijn land werd Camara geconfronteerd met de armoede en corruptie. Vooral kinderen en jongeren zijn hier de dupe van.

Zijn verlangen is dan ook om een veilige en geborgen plaats te creëren voor kansarme kinderen en jongeren om hen op te vangen te huisvesten en in het onderwijs te ontwikkelen, zodat ze hun talenten gaan gebruiken in de opbouw en ontwikkeling van hun land. Camara heeft het huis van zijn vader geërfd en zijn droom is om het huis op te bouwen tot een woning.

Naast dit huis wil hij een opvangcentrum en huisvesting voor weeskinderen en jongeren met onderwijsruimtes, een samenkomstruimte en een medisch kliniek. Daarnaast wil hij ook een winkel voor verkoop en reparatie van ICT en bruikbare goederen als kleding, schoeisel, huishoudelijke artikelen. Hierdoor worden naast de donaties ook inkomsten gegenereerd om de onkosten van het opvangcentrum te dekken en om door te kunnen groeien.

Vrienden en bekenden vanuit Nederland ondersteunen Camara in zijn missie en hebben zo de stichting ‘Door of Hope’ opgezet. Stichting ‘Door of Hope’ krijgt een cheque van 1000 euro van Kringloop ‘t Trefpunt in Marum.