Noordzijlervest in de race voor titel beste organisatie

WESTERKWARTIER

Het waterschap Noorderzijlvest is genomineerd voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018.

De motivatie luidde: ‘Met de tijd meegaande organisatie! Op het gebied van ICT, inrichting kantoor en communiceren’.

Door positieve initiatieven voor het voetlicht te brengen, draagt de Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur.

De winnaar wordt 19 november bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal.

De verkiezing is een initiatief van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.