Denktank wil praten over cultuurbeleid

ZUIDHORN

Een groep cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zo is er een culturele denktank ontstaan.

Vanuit deze denktank is de behoefte ontstaan te overleggen met het culturele veld in de meest brede zin van het woord. De nieuwe gemeente Westerkwartier gaat na de herindeling aan de slag met haar cultuurbeleid. Zowel op amateur- als op professioneel terrein zijn er veel mensen in het gebied bezig met kunst en cultuur. Enkelen met een subsidie van rijk, provincie of gemeente, anderen met alleen inkomsten vanuit contributie en/of sponsoren.

Om een goede visie te kunnen geven is het belangrijk om het hele veld mee te laten praten over de kunst en cultuur. Welke wensen en/of uitdagingen liggen er voor de nieuwe gemeente?


Auteur