Orgelconcerten: Freytag op zondag

ZUIDHORN

Het Snitger/Freytagorgel van de Dorpskerk te Zuidhorn, in 2012 gerestaureerd, verdient het om ook buiten de zondagse diensten aandacht te krijgen.

Vandaar dat voor het tweede achtereenvolgende jaar op vier zondagmiddagen in de zomer orgelbespelingen worden gehouden. De laatste bespeling van dit fraaie orgel is op zondag 14 augustus om 15.30 uur. Kees Kugel speelt orgelmuziek uit vele eeuwen, die bedoeld is voor de liturgie. De toegang is gratis en na afloop kunnen bezoekers napraten en het glas heffen op de klankschoonheid van dit bijzondere dorpsorgel uit 1793.

Auteur

ggeersing