'Het landschap lezen' vanuit kloostermuseum Aduard

ADUARD

'Het landschap lezen' een bijzondere fietstocht op zaterdag 6 augustus als buitenexcursie van het kloostermuseum Aduard.

De fietstocht is ongeveer 30 km met een cultuur-historisch karakter. De tocht gaat door het gebied ten westen en zuiden van Aduard is is uitgezet door de samenstellers van de tentoonstelling in het kloostermuseum, het Watermanagement door de monniken van Aduard. Onder leiding van een gids van het Groninger Landschap leren deelnemers het landschap 'lezen'. De sporen die getrokken zijn door de invloed van eb en vloed, maar ook door het werk van de monniken van Aduard en door gebeurtenissen uit de geschiedenis zullen deelnemers leren herkennen. Vragen als waarom is de ene oever hoger dan die andere?, wat is het verhaal van die boerderij, waarom heet dit Norritsveld, waar stond de Hanckemaborg precies?, zal de fietser onderweg tegen komen. Zo leert hij of zij het landschap te “lezen”. En wie weer komen - zoals op bijgaande artist impression van Reinier van de Berg is te zien - de schimmen van het verleden tot leven. Aanmelden voor de tocht kan bij het kloostermuseum Aduard, telefoon 050 403 2109 of per e-mail: info@kloostermuseumaduard.nl

Auteur

ggeersing