Niekerk in de ban van haringuitreiking

NIEKERK

Een oude traditie wordt woensdag 23 maart voortgezet. ’s Middags van 16.30 uur tot 17.30 uur vindt er bij de Hervormde kerk voor de 540e keer het traditionele haring uitreiken plaats.

Deze haringuitreiking, die in de week voor Pasen plaats heeft, gebeurt op grond van een legaat dat een zekere Menno Jeltema (voorheen werden ook de namen Menso Fockema en Menno Feltema gebruikt) naliet aan de voogdij van het Pepergasthuis te Groningen. Menno Jeltema legateerde aan het Pepergasthuis een aantal grazen land onder Het Faan onder de eeuwigdurende verplichting, dat jaarlijks onder de armen van Niekerk, Faan en Oldekerk een ton haring zou moeten worden uitgereikt. De voogdij heeft zich elk jaar correct aan deze verplichting gehouden. In 1979 is echter besloten de verplichting af te kopen omdat er toen geen armen meer waren en omdat de haringprijzen enorm waren gestegen. Er is een stichting gevormd die ten doel heeft het haring uitreiken “als traditie” voort te zetten. De stichting heeft een kapitaaltje dat bij de RABO-bank is belegd.

Gift

In 1995 heeft de RABO-bank Zuidelijk Westerkwartier de stichting een gift gedaan waardoor het kapitaal is toegenomen. Zodoende is nu de mogelijkheid ontstaan deze traditie nog jarenlang voort te zetten. Ook dit jaar wordt de haring per ouderwetse boerenwagen bij de kerk bezorgd. Aankomst bij de Hervormde Kerk is om ongeveer 16.30 uur. Het bestuur heeft besloten de mogelijkheid te bieden tegen een geringe vergoeding de haringen ter plaatse schoon te maken.

Auteur

ggeersing