Komkommertied van Apart Volk in Doezum

DOEZUM

Toneelvereniging Apart Volk nodigt iedereen uit om een bezoek te brengen aan de groentenkwekerij en winkel van Geert Platje.

Geert is weduwe en kan maar amper zijn hoofd boven water houden. Als enkele dorpsbewoners hem gaan dwarsbomen lijkt het bijna mis te gaan. Gelukkig wordt er op tijd een stokje voor gestoken. De uitvoeringen van dit avondvullende blijspel - geschreven door Herman van der A - zijn 5, 6, 12 en 13 februari om 19.45 uur in Café De Steven te Doezum. Kaarten à 4 euro zijn vanaf 15 januari verkrijgbaar bij Technisch Centrum Gjaltema en Corien Marinus, Harkereed 2A. Mailen kan ook: mtsmarinus@gmail.com.

Auteur

ggeersing