CDA-kamerlid Margreet Smilde naar Zuidhorn

Westerkwartier

ZUIDHORN - CDA-kamerlid Margreet Smilde komt maandag 28 november naar Zuidhorn. Ze gaat hier in op het thema ‘Hoe houden we zorg betaalbaar?'

ZUIDHORN - CDA-kamerlid Margreet Smilde komt maandag 28 november naar Zuidhorn. Ze gaat hier in op het thema ‘Hoe houden we zorg betaalbaar?'
Om ook in de toekomst goede zorg te bieden is het nodig dat er een houdbaar zorgstelsel is. CDA-Kamerlid Margreet Smilde: “Een houdbaar zorgstelsel begint bij onszelf”. Via de website ‘Hoe houden we de zorg gezond.nl' heeft het CDA de afgelopen maanden mensen gevraagd naar hun ervaringen in de gezondheidszorg. Dat heeft veel suggesties en opmerkingen opgeleverd. Daarnaast legt Smilde sterk de nadruk op het belang van een houdbaar zorgstelsel, en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Zoals het in de hand houden van de stijgende kosten voor ouderen en chronisch zieken. Daarbij is een sterke eerstelijnszorg onmisbaar. Ook hier is de rol van zorgverzekeraars belangrijk. Smilde verzocht de minister om met huisartsen en verzekeraars een Bestuurlijk akkoord te sluiten, zoals ze ook met ziekenhuizen en medisch specialisten heeft gedaan. Verder verzocht Smilde de minister om maatwerk als het gaat om kwetsbare groepen in de GGZ. De zorguitgaven groeien nu zo snel dat zelfs 15 miljard euro niet meer genoeg is om deze groei op te vangen in deze kabinetsperiode. Haast is daarom geboden, aldus Smilde. Het CDA stelt voor het systeem zo in te richten dat we de daadwerkelijke medische resultaten van de geleverde zorg gaan bekostigen. De introductie van o.a. prestatiebekostiging, waarbij elke behandeling vergoed wordt en niet meer met een budget wordt gewerkt, is een goede tussenstap. Rond 2020 moet deze zogeheten uitkomstfinanciering ingevoerd zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in het zalencentrum Balk in Zuidhorn. De aanvang is om 20.00 uur.