Kwart eeuw band De Marne en Dötlingen

LEENS

Al 25 jaar heeft gemeente De Marne een stedenband met de Duitse gemeente Dötlingen. Het jubileum is afgelopen weekend gevierd met een tweedaags programma dat door gemeente De Marne was georganiseerd.

Aan het jubileum namen o.a. kunstenaars, ondernemers, inwoners, ambtenaren en college- en raadsleden deel. Uiteraard waren ook de beide burgemeesters aanwezig. Al in 1985 hebben destijds de gemeenten Ulrum en Dötlingen in een oorkonde hun onderlinge band vastgelegd. Doel was niet alleen een vriendschappelijke band te onderhouden, maar vooral kennis te nemen van elkaars cultuur en elkaar wederzijds te ondersteunen in het besturen van een stad en de betrekkingen tussen de burgers onderling te bevorderen. Dötlingen ligt in het noorden van Duitsland in de driehoek Oldenburg-Bremen-Hannover en is net als De Marne een plattelandsgemeente. De regelmatige bezoeken tussen beide gemeenten staan vooral in het teken van onderlinge uitwisseling. Tijdens het meerdaags bezoek stonden cultuur, vrijwilligerswerk en kleinschalig ondernemerschap centraal. De Marne ontving de burgemeester, raadsleden, ambtenaren en ruim 100 inwoners van Dötlingen.

Auteur

ggeersing