ANBO Grootegast: geboeid door Mongolië

GROOTEGAST

De ANBO-afdeling gemeente Grootegast heeft onlangs het seizoen gestart met een thema. In dorpshuis De Rotonde in Niekerk stond Mongolië centraal. De voorzitter las een komisch verhaal voor met als titel ‘Voor alle 50-plussers'.

Enkele zaken werden aan de leden doorgegeven, zoals de memory Walk op 1 oktober . Vanuit Grootegast kunnen de fietsers en scootmobielen starten vanaf Het Hoge Heem om te gaan naar De Schutse in Leek. Inlichtingen: G. Boonstra, telefoon 0594-612313. Vanaf 3 november a.s. is de strippenkaart ongeldig en dus niet meer te gebruiken. Vervanger is de OV-chipkaart. De leden is verteld, dat de gemeente Grootegast geen legeskosten meer mag innen bij het aanvragen van een ID kaart. Wie na 28 juli een ID-kaart heeft aangeschaft, kan een formulier halen aan de balie en deze ingevuld terugbezorgen. Dit is feitelijkeen bezwaarschrift en de gemeente zal de betaalde legesgelden terugbetalen. De heer Jukema uit Oosterbierum besprak aansluitend het thema Mongolië en toegelicht met prachtige dia's. Buiten een stad leven deze nomaden op uitgestrekte steppen zonder bebossing en in ronde tenten. De religie is het boeddhisme en dat brengt met zich mee dat de opening van de tent op het zuiden gericht is. Voor nomaden is het paard het enige vervoermiddel en dus van veel waarde. De spreker vertelde, dat ze te horen kregen dat ze een week te vroeg in het gebied waren aangekomen om de goudplevieren te klappen en te ringen. De bevolking (nomaden) verplaatsen zich twee keer per jaar van plaats naar plaats. Hun bezittingen zijn vooral schapen,geiten en een paar koeien en hebben zo hun melk en vlees. De inrichting van de tenten is erg sober, maar ze voelen zich daarin erg gelukkig. Voor de senioren en dus ook niet-leden van de ouderenbonden is er op 6 oktober een bijeenkomst in het kader van het Jaar van de Ouderen. Het is een voorlichtingsmiddag met het onderwerp : de verbinding en andere aspecten van zorg. Het randgebeuren wordt verzorgt door het Cecilia Quintet uit Niekerk. De bijeenkomst is in Herberg ‘In de Groote Gast' te Grootegast om 14.00 uur en toegang, koffie en thee zijn gratis. Opgave voor 1 oktober bij G. Boonstra, 0594-612313 of A. Cazemier, 0594-502292.

Auteur

Silvan Vijver